Chào mừng bạn đến với Tôi là thảo mộc!
download

Download

Bộ tài liệu giới thiệu

Thời gian làm việc

T2 - T7 : Giờ hành chính

Giỏ hàng

Giá trị cốt lõi

Trang chủ     Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Tôi Là Thảo Mộc

TRUNG THỰC
Trao đi các giá trị thật sự để nhận niềm tin. Sự minh bạch và trung thực là giá trị tiên quyết. 

TRÁCH NHIỆM
Hành động vì sức khoẻ của con người và sự phát triển lành mạnh của môi trường. Trách nhiệm là tiêu chí con người Tuệ Viên luôn đề cao ý thức. 

HẠNH PHÚC
Hạnh phúc nhờ sống lạc quan, chia sẻ và yêu thương. Đó là tôn chỉ.

 

Hỗ trợ khách hàng