Sống xanh, sạch, lành với Tôi Là Thảo Mộc
DOWNLOAD

Bộ tài liệu giới thiệu

Sống xanh, sạch, lành với Tôi Là Thảo Mộc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Chính sách bảo mật

22/07/2019

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

Trong quá trình mua hàng của website toilathaomoc.com, Khách hàng sẽ được yêu cầu đăng ký tài khoản để trở thành Thành viên của website toilathaomoc.com. Các thông tin bắt buộc cần phải điền vào mẫu đăng ký tài khoản online gồm: Họ và Tên, Email, số điện thoại liên lạc, địa chỉ và các thông tin khác. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp, Ban quản trị website toilathaomoc.com không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến thông tin đã cung cấp của Khách hàng.

Website toilathaomoc.com cam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trên website toilathaomoc.com sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng theo quy định của pháp luật như sau:

+ Thu thập thông tin cá nhân Khách hàng đã công bố công khai trên website toilathaomoc.com;

+ Thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ;

+ Thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng.

Ban quản trị Toilathaomoc.com cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Khách hàng theo đúng với quy định tại Quy định chính sách bảo mật thông tin được đăng tải trên website toilathaomoc.com, bao gồm các nội dung sau đây:

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Ban quản trị toilathaomoc.com có thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Khách hàng trên website toilathaomoc.com và các đối tác của website toilathaomoc.com, bao gồm số trang Khách hàng xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website toilathaomoc.com. Ngoài ra, Ban quản trị website toilathaomoc.com sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Khách hàng đã sử dụng mỗi khi truy cập vào website toilathaomoc.com, bao gồm: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian, ...

Ban quản trị website toilathaomoc.com thực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng đăng ký tài khoản trên toilathaomoc.com nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng

Các thông tin cá nhân của Khách hàng được thu thập qua website toilathaomoc.com chỉ được sử dụng để:

+ Thực hiện hoạt động mua/bán hàng hóa/dịch vụ trên hệ thống toilathaomoc.com, thanh toán và vận chuyển hàng hóa.

+ Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba.

+ Gửi thông báo về các dịch vụ và thông tin mới nhất được cung cấp trên website toilathaomoc.com như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới. Khách hàng có thể nhận được thư định kỳ cung cấp các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của hệ thống toilathaomoc.com.

+ Trong một số  trường hợp thực sự cần thiết:

(a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về  quyền lợi của toilathaomoc.com trước pháp luật;

(c) tình huống khẩn  cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Khách hàng trên toilathaomoc.com;

+ Trong một số trường hợp, Ban quản trị website toilathaomoc.com có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Khách hàng được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Khách hàng/Người mua hàng cho mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án của website toilathaomoc.com hoặc Công ty cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Tuệ Viên.

Thời gian lưu trữ thông tin 

Các thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được tự động lưu trong bộ nhớ máy chủ trên hệ thống website toilathaomoc.com trong suốt thời gian là Thành viên của website toilathaomoc.com và/hoặc Khách hàng gửi yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website toilathaomoc.com tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban quản trị website toilathaomoc.com.

Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

+ Ban quản trị website toilathaomoc.com;

+ Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website toilathaomoc.com;

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu;

+ Bên khiếu nại cung cấp được các tài liệu/ bằng chứng chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Bao gồm cách thức liên lạc để Khách hàng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình: 

Ban quản trị website toilathaomoc.com:

Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Tuệ Viên 

Địa chỉ: THA011, phố Thảo Nguyên, Khu Đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Số điện thoại: 0964751119/ 0973197560                                  

Email: cskh@toilathaomoc.com

Phương thức và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên website toilathaomoc.com

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình, tuy nhiên bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ này vẫn phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ và hợp pháp các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên website toilathaomoc.com. Khách hàng có thể chủ động sửa đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin tại mục Chỉnh sửa trong trang quản trị của tài khoản Khách hàng trên website toilathaomoc.com hoặc yêu cầu Ban quản trị website toilathaomoc.com thực hiện việc này.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân được sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Khách hàng tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của mọi thông tin đã cung cấp trên website toilathaomoc.com trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Website toilathaomoc.com không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà phía Khách hàng đã cung cấp.

Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nêu trên của website toilathaomoc.com và các trường hợp được phép thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trên website theo quy định của pháp luật, mọi sự thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Khách hàng được coi là vi phạm. Website toilathaomoc.com tiến hành tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Khách hàng theo quy trình như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của Khách hàng và các bằng chứng chứng minh vi phạm theo
quy định của pháp luật (sau đây gọi tắt là “Bên khiếu nại”).

Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.

Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của
người khiếu nại, Ban quản trị website toilathaomoc.com trả lời cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại.

Các tin khác