Sống xanh, sạch, lành với Tôi Là Thảo Mộc
DOWNLOAD

Bộ tài liệu giới thiệu

Sống xanh, sạch, lành với Tôi Là Thảo Mộc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Tâm huyết với nông nghiệp bền vững

30/09/2020

Cách đây hơn 10 năm Tuệ Viên là trong những đơn vị tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam. Người trong giới kinh doanh thường nói: training thị trường là khâu tốn kém và vất vả nhất. Nhưng rằng đã trót yêu, trót tâm huyết với nông nghiệp bền vững, với mong nguyện chuyển đổi người nông dân sang nông nghiệp bền vững nên vẫn cứ đi. Những khó khăn mà Tôi Là Thảo Mộc đang gặp phải khi bước chân vào thị trường bây giờ cũng giống như trước kia làm nông nghiệp bền vững đó thôi. Ai cũng nhận thức được điều đó những trong tư duy của chúng ta có quá nhiều rào cản. Và phải khi nhiều người trong thị trường chấp nhận chúng ta mới dám thay đổi đấy thôi. Dù thế nào thì Tôi Là Thảo Mộc cũng vẫn sẽ đi trên đôi dép cao su mà cha ông đã trao lại cho mình. Sẽ tiếp tục mang sản phẩm tử tế đến cộng đồng và tham vọng chuyển đổi nông dân sang canh tác bền vững. Chắc chắn như vậy!

Tôi Là Thảo Mộc xin cảm ơn!

 

Các tin khác